ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน เพื่อการชลประทาน

รายละเอียด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. พันจ่าเอกนิพนธ์ จันทร์ชู ปลัดอำเภอระโนด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน เพื่อการชลประทาน โดยมีนายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานขึ้นใหม่ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทาน ตรวจสอบทรัพย์สินและเจรจาทำความตกลงซื้อขายกับเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทาน พร้อมทั้งควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

วันเวลา 22 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา