ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกตะกอนดิน อ.ระโนด จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกตะกอนดิน บริเวณคลองชักน้ำหน้าโรงสูบน้ำทุ่งระโนด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนเรือขุดจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูการนาปีและนาปรัง ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

วันเวลา 22 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์