ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมติดตามความก้าวหน้างานตามนโยบายฯ จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการบูรณาการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทาน ที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมใน ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วันเวลา 19 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง