ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ประจำปี พ.ศ. 2561

รายละเอียด

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายฤทธิชัย อนันทขาล หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ นายยุทธมินทร์ จันทร์ภักดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วันเวลา 21 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา