ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯระโนด-กระแสสินธุ์ ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช

รายละเอียด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช ณ บริเวณคลองโตนดรอบ หมู่ที่ 3 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

วันเวลา 12 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ ณ บริเวณคลองโตนดรอบ หมู่ที่ 3 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา