ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมปรับปรุงรื้อสิ่งกีดขวางลำน้ำคลองชลประทาน ฝายพญาโฮ้ง-คลองลำ

รายละเอียด

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงรื้อสิ่งกีดขวางลำน้ำคลองชลประทานฝายพญาโฮ้ง-คลองลำเบ็ด โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายอำเภอกงหรา นายอุดม สมมาตร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานพัทลุง ทหาร ช.พัน 402 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และราษฎรในพื้นที่อำเภอกงหรา ช่วยกันรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น ผักตบชวา หญ้า กระชังเลี้ยงปลาของชาวบ้านที่กีดขวางทางน้ำออกเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกเร็วขึ้น 
ในการนี้โครงการชลประทานพัทลุง ได้สนับสนุนรถแบคโฮ จำนวน 3 คัน ทรายหยาบ 100 ลบ.ม. และกระสอบทราย 2,000 กระสอบ พร้อมพลั่ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

วันเวลา 8 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง