ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน สายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงฯ

รายละเอียด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน สายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 กรมชลประทานสามเสน โดยมีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 8 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16