ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อ.ระโนด จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายฤทธิชัย อนันทขาล หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทดสอบเครื่องสูบน้ำ ณ บริเวณคลองพังยาง หมู่ที่ 4 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

วันเวลา 7 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ ณ บริเวณคลองพังยาง หมู่ที่ 4 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา