ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมแนวทางการดำเนินการกำจัดวัชพืช ประจำปี 2562

รายละเอียด

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการกำจัดวัชพืช ประจำปี 2562 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน โดยมีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 2 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16