ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ขุดลอกตะกอนดิน กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ อ.ระโนด

รายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ บริเวณสันทรายปากคลองหัวคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561

วันเวลา 31 ตุลาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณสันทรายปากคลองหัวคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา