ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในเขต อ.กงหรา

รายละเอียด

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง นายอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอกงหรา นายสุกรี หรีมหนก นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในเขตอำเภอกงหรา ณ บริเวณฝายคลองหลักสาม ตำบลคลองเฉลิม และฝายพญาโฮ้ง ตำบลชะรัด จังหวัดพัทลุง พร้อมร่วมกันหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและมาตรการในการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวและยั่งยืนต่อไป

วันเวลา 30 ตุลาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณฝายคลองหลักสาม ตำบลคลองเฉลิม และฝายพญาโฮ้ง ตำบลชะรัด จังหวัดพัทลุง