ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 โดยมีนายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ ณ บริเวณโครงการชลประทานตรัง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

วันเวลา 30 ตุลาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณโครงการชลประทานตรัง