ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

รายละเอียด

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เรื่องการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 16 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ โดยได้มีการวางแผนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้ 1.จังหวัดตรัง เครื่องสูบน้ำ จำนวน 16 เครื่อง 2. จังหวัดพัทลุง เครื่องสูบน้ำ จำนวน 14 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 28 เครื่อง 3.จังหวัดสตูล เครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง และจังหวัดสงขลา เครื่องสูบน้ำ จำนวน 92 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 97 เครื่อง จากนั้นเวลา 11.30 น .ได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมเครื่องจักรเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้

วันเวลา 30 ตุลาคม 2561

สถานที่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 16