ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมสร้างการมีส่วนร่วมการบูรณาการหน่วยงาน/ภาคประชาชน จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยสมาคมพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สภาองค์กรชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสร้างการมีส่วนร่วมการบูรณาการหน่วยงาน/ภาคประชาชนและการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมีแผนดำเนินการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และมีการบูรณาการระหว่างวิชาการกับภูมิปัญญาที่มีประสบการณ์นำมาวางแผนร่วมกันและแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม ชุมชน อาชีพ ณ ห้องประชุมอาคารสันติภาพ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันเวลา 29 ตุลาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมอาคารสันติภาพ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์