ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

รายละเอียด

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับสถานการณ์อุทกภัย บริเวณคลองโคกทอง-คลองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันเวลา 29 ตุลาคม 2561

สถานที่ บริเวณคลองโคกทอง-คลองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา