ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

รายละเอียด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทานเป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน โดยมีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 18 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16