ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ติดตามแผนงานและผลงานโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ลงพื้นที่ติดตามแผนงานและผลงานโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง) โดยมีนายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันเวลา 17 ตุลาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา