ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ

รายละเอียด

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยมี นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอาคารสถานที่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และแสดงความจงรักภักดี ณ โครงการชลประทานตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วันเวลา 12 ตุลาคม 2560

สถานที่ ณ โครงการชลประทานตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง