ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการ กษ.ลงพื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยอ.หาดใหญ่

รายละเอียด

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ณ บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11

วันเวลา 11 ตุลาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11