ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปล่อยกองคาราวาน

รายละเอียด

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยกองคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมรับสถานการณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ผู้เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนและประชาชน ได้ทราบถึงแผนงานเตรียมความพร้อม ณ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7

วันเวลา 11 ตุลาคม 2561

สถานที่ ณ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7