ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง อธช.ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

รายละเอียด

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมในการประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2561 และเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกลผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16 
จากนั้นเวลา 15.15 น. อธิบดีกรมชลประทาน และคณะได้เดินทางไปดูสถานที่ในการทำพิธีปล่อยกองคาราวานเครื่องจักร-เครื่องมือเตรียมรับสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) ณ บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควน

วันเวลา 10 ตุลาคม 2561

สถานที่ ณ บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควน