ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯระโนด-กระแสสินธุ์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อ.ระโนด จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายฤทธิชัย อนันทขาล หัวหน้าฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยนายอาทร สังข์น้อย หัวหน้าฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษาที่ 7 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย โดยติดตั้งตามจุดต่างๆ ดังนี้ 1.บริเวณประตูระบายน้ำคลองระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เครื่อง Hydroflow ขนาด 42 นิ้ว (3.5 ลบ.ม./วินาที) จำนวน 1 เครื่อง 2.บริเวณประตูระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เครื่อง Hydroflow ขนาด 30 นิ้ว (2.0 ลบ.ม./วินาที) จำนวน 1 เครื่อง 3.บริเวณฝายระวะ ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เครื่อง Hydroflow ขนาด 30 นิ้ว (2.0 ลบ.ม./วินาที) จำนวน 1 เครื่อง

วันเวลา 24 กันยายน 2561

สถานที่ ณ บริเวณคลองโคกทอง-หัวคลอง (หลังโรงพยาบาลระโนด) หมู่ที่ 5 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา