ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการน้ำช่วงอุทกภัย โดยมีนายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ พร้อมด้วยนายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา

วันเวลา 8 ตุลาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา