ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2561

รายละเอียด

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการของสำนักในด้านต่าง ๆ อีกทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค จากส่วน โครงการต่าง ๆ ในสังกัดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 3 ตุลาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16