ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ขุดลอกตะกอนดิน กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ อ.ระโนด จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 24 กันยายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ บริเวณคลองโคกทอง-หัวคลอง (หลังโรงพยาบาลระโนด) หมู่ที่ 5 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮจาก ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561

วันเวลา 24 กันยายน 2561

สถานที่ ณ บริเวณคลองโคกทอง-หัวคลอง (หลังโรงพยาบาลระโนด) หมู่ที่ 5 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา