ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 20 กันยายน 2561 นายฤทธิชัย อนันทขาล หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วยนายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 นายอาทร สังข์น้อย หัวหน้าฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษาที่ 7 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย โดยลงพื้นที่สำรวจตามจุดต่างๆ ดังนี้ 
1. บริเวณประตูระบายน้ำคลองระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
2. บริเวณประตูระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
3. บริเวณฝายระวะ ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
4. บริเวณประตูระบายน้ำคลองเฉียงพง ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
5. บริเวณคลองโคกทอง-หัวคลอง ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันเวลา 20 กันยายน 2561

สถานที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา