ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง งานเกษียณอายุราชการ ปี 2561

รายละเอียด

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2561 โดยมีนายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ข้าราชการ จำนวน 4 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 26 คน และพนักงานราชการ จำนวน 6 คน และให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในการนี้ นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก โดยมีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันเวลา 19 กันยายน 2561

สถานที่ ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา