ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง ให้บริการตรวจคัดกรองโรค

รายละเอียด

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 11.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้มาให้บริการตรวจคัดกรองโรค ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ และครอบครัวที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพักอาศัยในสำนักงานชลประทานที่ 16 และอายุ 35 ปี ขึ้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 20 กันยายน 2561

สถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 16