ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้

รายละเอียด

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจำปี 2561 โดยมีผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 15 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 17 หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลและรูปแบบการนำเสนอให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการประชุมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ประจำปี 2561 ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2561

วันเวลา 12 กันยายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16