ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง รธส.ลงพื้นที่จังหวัดตรัง

รายละเอียด

รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง
วันที่ 8 กันยายน 2561 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง และการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากของพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมี นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง นายกานต์ แก้วของแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชั่วคราวโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง
โดยในช่วงบ่ายรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำ กม.0+350 งานก่อสร้างคลองผันน้ำแม่น้ำตรังและสะพานรถยนต์ กม.6+165 และงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ กม.7+250

วันเวลา 8 กันยายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชั่วคราวโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง