ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง รธส.ลงพื้้นที่ติดตามความก้าวหน้า จ.สงขลา

รายละเอียด

รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) และการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ นายกานต์ แก้วของแก้วหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จากนั้นเวลา 13.00 น. รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำหน้าควน 2 งานก่อสร้างสะพานถนนเพชรเกษม (สิ่งกีดขวางทางน้ำ) งานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 และสะพานรถไฟ กม.12+900 งานก่อสร้างประตูระบายน้ำบางหยี 2 และสถานีสูบน้ำบางหยี

วันเวลา 7 กันยายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา