ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร อ.ระโนด จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 6 กันยายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ได้แก่ ปาล์ม พริก และผักต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วันเวลา 6 กันยายน 2561

สถานที่ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา