ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สชป.16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานนโยบายฯ จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายวิจิตร อนุชาญ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแก่เกษตรกร
หลังจากนั้น เวลา 10.30 น.ได้เดินทางไปที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อร่วมกับนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอคลองหอยโข่ง และนายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ไข่ อาหาร เวชภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 68 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วันเวลา 31 สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา