ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ดำเนินการกำจัดวัชพืช

รายละเอียด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการกำจัดวัชพืช บริเวณคลองซอย 2R-MC หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อให้การส่งน้ำมีประสิทธิภาพและเกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึง

วันเวลา 13 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ บริเวณคลองซอย 2R-MC หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา