ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯระโนด-กระแสสินธุ์16 จัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน

รายละเอียด

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับกลุ่มพื้นฐานผู้ใช้น้ำชลประทาน เป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน” ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับดูแลและรักษาอาคารชลประทานในระบบแพร่กระจายน้ำในแปลงนาและให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำแก่เกษตรกร จำนวน 60 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันเวลา 28 สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา