ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีส่วนราชการในจังหวัดตรัง ประชาชนในพื้นที่อำเภอปะเหลียน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ในการนี้โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ออกหน่วยบริการเพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับงานชลประทานในพื้นที่ พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานชลประทานและสาธิตการประดิษฐ์ระบบน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด

วันเวลา 23 สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง