ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วย นายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายฤทธิชัย อนันทขาล หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ระโนด-กระแสสินธุ์ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ เพื่อวางแผนเตรียมการรับมืออุทกภัย โดยลงพื้นที่ตามจุดต่างๆ ดังนี้ 
1.บริเวณปากคลองระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
2.บริเวณปากคลองโคกทอง-หัวคลอง ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
3.บริเวณปากคลองปากแตระ ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
4.บริเวณคลองระวะ ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
5.บริเวณคลองพังยาง ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันเวลา 16 สิงหาคม 2561

สถานที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ระโนด-กระแสสิน