ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมคณะทำงานทีมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทีมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง, ยม,น่าน,ป่าสัก และปราจีนบุรี (ห้วยโสมง) และสถานการณ์น้ำ รวมทั้งความก้าวหน้าของงานนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน โดยมีนายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 12 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16