ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 ส.ค.2561

รายละเอียด

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 16 นำโดย นายจาตุรงค์ นิลพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 กับสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล

วันเวลา 12 สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา