ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 16 นำโดย นายจาตุรงค์ นิลพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 กับจังหวัดสงขลา ในพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 06.00 น. ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล

วันเวลา 12 สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา