ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ

รายละเอียด

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่16 เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ และร่วมให้การต้อนรับคณะองคมนตรี ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 9 สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16