ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯระโนด-กระแสสินธุ์ จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อ.สิงหนคร

รายละเอียด

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายโสพันธุ์ ออมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตรับน้ำชลประทาน ซึ่งได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) ในการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกันดูแลและรักษาอาคารชลประทานในระบบแพร่กระจายน้ำในแปลงนาและให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำแก่เกษตรกร จำนวน 60 ราย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1-5 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันเวลา 8 สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา