ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง งานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จ.สงขลา

รายละเอียด

งานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ร่วมเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมอุตุนิยมวิทยา และกองทัพไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมี นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการในสังกัด ผู้นำกลุ่มผู้ใช้น้ำ สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 16 หน่วยงานราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา
การจัดงานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งแรกในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และครั้งที่ 4 ภาคใต้ที่ จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้รับรู้แผนงานและผลงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล รวมทั้งสร้างความเข้าใจและรับทราบถึงสถานการณ์น้ำ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการน้ำภาพรวมของประเทศเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ปี 2561 ภายในงานมีการเสวนาฯ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมจัดการน้ำหลาก ปี 2561 และการจัดนิทรรศการ หัวข้อ “แผนปฏิบัติการจัดการน้ำหลาก ปี 2561 ในระดับพื้นที่ (จังหวัด)” ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว 
ทั้งนี้ในเวลา 11.00 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานปิดการเสวนา และมอบนโยบาย

วันเวลา 8 สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา