ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ.พัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง ประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนควนขนุน หมู่ที่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ในการนี้โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายไกรวุฒิ องคะลอย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมออกหน่วยบริการ เพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับงานชลประทานในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานชลประทาน และสาธิตการประดิษฐ์ระบบน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด

วันเวลา 3 สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ โรงเรียนควนขนุน หมู่ที่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง