ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและกำกับดูแลฯ

รายละเอียด

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายอนุชา ยังตรง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 6/2561 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference ณ ห้องดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน โดยมีหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 3 สิงหาคม 2561

สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16