ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมการจัดทำข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลโครงการ (Cenproject)

รายละเอียด

สำนักงานชลประทานที่ 16 โดยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลโครงการ (Cenproject) ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference จากห้องประชุม 3004 กองแผนงาน กรมชลประทาน สามเสน เพื่อการจัดทำข้อมูลแผนงาน MTEF ของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 31 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16