ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง งานวันวิชาการและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายธนิษฐ์ หยูทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดพัทลุง
ในการนี้โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนที่มาร่วมงาน

วันเวลา 9 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดพัทลุง