ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

รายละเอียด

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ สำนักงานชลประทานที่ 16 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันเวลา 28 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 16