ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning จ.พัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning ณ บริเวณคลองส่งน้ำสาย RMC2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุง

วันเวลา 28 กรกฎาคม 2561

สถานที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุง