ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

รายละเอียด

สำนักงานชลประทานที่ 16 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่16 เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ สำนักงานชลประทานที่ 16 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันเวลา 28 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 16